Urn begraven en tekening afgemaakt

Het was schitterend weer,  zodat we onze koffie konden drinken in het zonnetje. Daarna heeft Ahmad de urn begraven. Eerst nam ik nog gauw foto’s.

DSC03477DSC03478Vervolgens zat ik te zwoegen op mijn laatste tekening hier. Het lukte vandaag niet zo goed.

Een nog piepjonge Ahmad, samen met zijn dochtertje Vicky en Moro, hun lieve en slimme hond. Het moet een mooi momentje zijn geweest  voor het drietal,  dat ik heb proberen na te tekenen van een oude beduimelde foto.

Een nog piepjonge Ahmad, samen met zijn dochtertje Vicky en Moro, hun lieve en slimme hond. Het moet een mooi momentje zijn geweest voor het drietal, dat ik heb proberen na te tekenen van een oude beduimelde foto.

Straks alvast wat in koffers doen. Morgen hopen we te gaan………

Pensiamentos

Gisteren naar Heerlen geweest met het o.v. om de urn met as van mijn vader op te halen. We kwamen een beetje ‘verozeld’ en doodmoe thuis. Nu is het wachten tot de dooi inzet om de urn in de tuin te kunnen begraven.

Ik overdenk gebeurtenissen en er komen de volgende gedachten in me op. Het dragen van een pij maakt mensen niet tot een vrome monnik, het dragen van een jellaba of hoofddoek maakt iemand niet tot een vrome moslim en ….. het dragen van dure dameskleding maakt iemand niet tot een dame.

Goedheid en goede manieren zitten in de mens en komen uit het hart. Oprechtheid is een schaars goed en heeft alles te maken met eerlijk naar jezelf in de spiegel willen kijken.

Ik treur om mijn vader en om zijn én mijn gemiste kansen. Ik ben dankbaar dat ik een kijkje heb mogen nemen in de mooie ziel van mijn vader. Maar juist het bij tijd en wijle te hebben mogen ervaren van de liefde waartoe hij in staat was en het besef deze onnodig te hebben moeten missen door toedoen van anderen maakt verdrietig. Ik treur vooral om de gemiste kansen van mijn vader. Zijn leven is nu voorbij.

Moge hij rusten in oneindige vrede, omringd door even oneindige en oprechte liefde, te midden van al degenen die hij heeft lief gehad en die al voor hem zijn heengegaan……

Naderend afscheid doet een beetje pijn

Dinsdag gaan we echt naar Alhaurin. Althans als Transavia niet staakt of er niets anders tussen komt. Mijn kinderen komen langs om afscheid te nemen. We eten samen en dat is warm, gezellig en lawaaierig. Mijn kinderen en kleinkinderen produceren veel decibel geluid als ze plezier hebben. De keuken is klein en druk als we daar aan het werk zijn om heerlijk eten te bereiden. Mijn jongste dochter en haar zoontje blijven slapen. Samen in het grote bed. Hoe vaak komt het voor dat een groot kind, zelf moeder, bij je komt slapen, als vanouds, toen ze nog klein was. Het voelt zo gezellig en dichtbij. En nu is ze alweer weg, naar Henk Ido Ambacht, waar haar drukke leven zich afspeelt. Ik heb een beetje heimwee naar het samenzijn met haar. Vooral omdat ze een beetje ziekjes was, hetgeen nog meer moedergevoelens oproept.

Morgen ga ik de urn halen met de as uit Heerlen en zondag komt mijn oudste dochter  afscheid nemen. En maandag wellicht mijn zoon nog een keer……

Ik zou wel willen blijven afscheid nemen, maar niets duurt eeuwig. Panta rei, ouden menei. We gaan vliegen. Maar het maakt me blij dat het goed gaat met mijn kinders. Als zij maar ok zijn, dan ben ik ok.

Ik vergeet nu meestal te filmen of te fotograferen van geluk. En ook het trainen voor revalidatie staat op een laag pitje. Maar het gaat steeds beter met het lopen!

Hans

Om meer te lezen over Hans,  hoe belangrijk hij voor me was en hoezeer ik hem heb bewonderd, verwijs ik naar de eerder  door mij geschreven stukjes over hem.  Klik daarvoor op deze link: Hans.

Foto’s

We maken er tegenwoordig veel, misschien wel te veel. Het is ook zo gemakkelijk geworden en sinds het digitale tijdperk is het bovendien gratis. We nemen meestal niet de moeite om ze af te drukken, maar delen ze wel razendsnel via media. Vluchtige beelden blijven aldus vluchtig.

‘Vroegah’ werkten we nog met fotorolletjes, die vervolgens ontwikkeld en afgedrukt moesten worden. Dat kostte wel wat. In nog vroegere tijden hadden de meeste mensen niet eens een fototoestel, maar toen liet men slechts af en toe een foto maken, meestal bij speciale gelegenheden. Dus foto’s werden vroeger niet zo vaak gemaakt als tegenwoordig en daarom in de regel wel zorgvuldig bewaard.

Mijn stiefvader en moeder ontwikkelden hun foto’s zelf en drukten deze daarna ook zelf af. Dat was een hobby van hen beiden. Daarnaast maakte mijn stiefvader filmpjes van de vakanties, nog met een ouderwetse filmcamera, die dan bekeken dienden te worden met een projector op een scherm.

De filmbeelden van mijn broer en ik als kinderen en  pubers zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en door mijn ouders later op dvd gezet. Ik heb ze bewaard op mijn externe schijf en er ook You Tube-video’s van gemaakt, die ik eerder deelde in mijn weblog. Hier en hier.

Gelukkig voor mij zijn die beelden bewaard gebleven als herinnering aan mijn lieve broer. Stilstaande beelden van mijn broer in de vorm van foto’s zijn er echter weinig. Alle familie-albums, zo zorgvuldig samengesteld en voorzien van commentaar door mijn moeder, zijn weggegooid door mijn stiefvader en zijn nicht, die na mijn moeders dood haar huis bewoonden. Dat mensen in staat zijn zoiets te doen maakt mij oneindig triest en ook boos. Naast het geld dat zij onttrokken aan onze erfenis ten gunste van die nicht gunden zij mij en mijn kinderen zelfs niet de foto’s uit mijn jeugd.

Toch blijken er wat fotootjes ontsnapt te zijn aan de aandacht van de twee aasgieren. Die bewaar ik nu zorgvuldig. Ik ga er een kleine film van maken over het leven van wijlen mijn lieve broer, als eerbetoon aan hem. Ik zal van hem blijven houden tot mijn dood. Wordt vervolgd……

De as van mijn vader

Mijn vader wilde gecremeerd worden, iets wat ik betreur maar wel kan begrijpen. Het past bij de bescheiden houding van mijn vader, zoals ik hem heb leren kennen. In een urn neem je minder plaats in. Ook heeft hij uitdrukkelijk verzocht om een uitvaart in besloten kring en hij wilde niet dat er kaartjes verstuurd werden of advertenties werden geplaatst in kranten. Het heeft dan ook even geduurd voordat alle Theunissens op de hoogte waren van het overlijden van mijn vader, maar uiteindelijk is dat goed gekomen en nu weet de hele familie het.

Het was voor mij een grote eer dat ik bij zijn uitvaart mocht zijn, te midden van het besloten groepje van de mensen die hem in de tijd voor zijn overlijden het meest na stonden. Er hing een goede sfeer, omdat er alleen maar mensen waren die van hem gehouden hadden, inclusief zijn lieve buren die zo bijzonder goed voor hem zijn geweest in de jaren voor zijn overlijden en die hem verzorgd hebben met een liefde die je gewoonlijk alleen aantreft onder familie. Ook waren er een paar ander bewoners uit zijn flat, die veel voor hem hadden betekend.

Wat alleen nog overblijft van het lichaam van mijn vader, dat hem zo veel jaren heeft gediend, is de as. Mijn vader heeft niet aangegeven wat hij wilde dat er zou gebeuren met zijn as. Anja, die van mijn vader de volmacht kreeg om de crematie en alles eromheen te regelen, meende dat aan mij (als enig overlevend kind) de eer te beurt  viel om over de urn met de as te beschikken.

Van mijn nicht hoorde ik dat er ook urnen worden geleverd, die verteerbaar zijn en oplossen in de aarde. Deze urnen kun je begraven, zodat de as alsnog wordt teruggegeven aan de aarde. Zowel urn als as worden opgenomen in de aarde en je kunt de urn begraven waar je wil. Ik was heel blij met die optie, omdat ik dan de urn met de as van mijn vader kan begraven in mijn tuin. Dat ik die laatste eer mag bewijzen en de as van mijn vader zo dichtbij zal hebben geeft mij een gevoel van nabijheid en vrede.

De verloren dochter, die maar een glimpje heeft mogen opvangen van de liefde van haar enige echte vader, krijgt uiteindelijk, als enige van zijn enorme familie, de eer om de urn met zijn as dichtbij zich te mogen hebben.

Zaterdag gaan we naar Heerlen om bij de lieve buren van mijn vader de urn op te halen. Hij zal een mooi plekje krijgen onder de aarde in mijn tuin.

Familie

Uiteindelijk blijk ik dus een grote familie te hebben. Mijn vader kwam uit een gezin van acht kinderen en daaruit zijn weer een flink aantal neven en nichten geboren, die op hun beurt ook weer kinderen hebben. Ik ben een kleine Theunissen tussen allemaal andere Theunissens die nogal lang van postuur zijn. Maar verder herken ik wel trekken in de karakters van de familieleden, die ik tot op heden ontmoet heb. Ik heb maar een klein deel van de familie ontmoet. Ik onderhoud nu al contact met het jongste zusje van mijn vader (89 jaar oud) en een nichtje van hem, dochter van zijn oudste zus (ook rond de 80 jaar oud). Beiden zijn lieve dames. Het zusje van mijn vader lijkt het leuk om een familiereünie te organiseren. Dat lijkt mij ook leuk. Mijn neven en nichten zijn inmiddels, net als ik, gepensioneerd en hun kinderen hebben over het algemeen ook al weer nakomelingen. De kinderen van mijn neven en nichten zijn niet zo geïnteresseerd in een reünie, heb ik begrepen, maar de neven en nichten van mijn generatie wel.

Ik ben benieuwd of de reünie er zal komen, maar zeker is dat ik wel contact wil blijven houden met de twee dames die ik nu regelmatig bel. Het geeft me een warm gevoel nog familie te hebben naast mijn kinderen en nog één nicht van mijn moeders kant.

Islam is overgave

Overgave aan wat Allah brengt op je pad. Zoals Rumi al zei (in mijn woorden): ‘de mens lijdt, omdat hij onzeker is over de oorzaak van zijn lijden en omdat hij niet weet hoe het verder zal gaan’. Het is die onzekerheid waartegen een mens niet kan. En hij gaat zich in allerlei bochten wringen om een einde te maken aan die onzekerheid. Meestal in de vorm van gepieker. Het in kringetjes zoeken naar antwoorden die je niet hebt. (als een muis in een doolhof).

Dat gebeurde mij gisteren ook, nadat de fysiotherapeute suggereerde dat mijn revalidatie misschien niet goed zal komen zonder dat een andere operatie nodig is (een nieuwe heup). Misschien heeft zij gelijk en misschien niet. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom wat deze woorden met mij deden. Ik werd moedeloos, sloeg aan het piekeren en het leek of mijn pijn toenam. Ik bleef met mezelf argumenteren. ‘Moet ik 6 maart wel naar Spanje reizen? Moet ik niet naar de chirurg? Of moet ik gewoon verder oefenen en afwachten of er verbetering komt en zo niet, dan pas gaan? Ik heb een afspraak in juli met de chirurg. Is het niet slim om die gewoon af te wachten?’ Mijn verstand koos voor het laatste, maar het was net of mijn lichaam daartegen protesteerde door meer pijn te vertonen. Ik zat me enorm druk te maken!

Vanmorgen zag ik deze link facebook: How to achieve Peace from this Endless Suffering ,using the Wisdom of Holy Quran Iemand bood een cursus mindfulness aan van in totaal ongeveer een uur, tijdelijk kosteloos te proberen. Ik heb hem gedaan en het heeft me enorm geholpen. De sleutel tot ‘peace of mind’ zit hem niet in de aard van je omstandigheden, maar in de manier waarop je ermee omgaat. De kunst is het goede en het slechte dat op je pad komt te waarderen. Het te accepteren en je eraan over te geven. Gedachten uit te bannen, maar daarentegen je bewustzijn te vergroten. Alleen in het moment vind je vrede. Het heeft mijn hart en ogen geopend. Ik zeg niet dat de wijsheid nieuw voor me was. Maar soms is het nodig dat iemand je eraan herinnert. Deze man geeft op geduldige wijze stap voor stap oefeningen om zinloos gepieker te stoppen en tot vrede te komen en dankbaar te zijn voor je situatie van dit moment. Om op die manier ook dichter bij je Schepper te komen.

Of je nu moslim bent of niet. Ik denk dat iedereen die zich op dit moment niet zo relaxed voelt of lijdt om wat voor reden dan ook iets kan hebben aan deze korte cursus. Daarom deel ik hem hier met mijn lezers.